W Zespole Placówek Pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze odbyło się edukacyjne spotkanie z policjantami, skupiające się na tematyce bezpieczeństwa. Wydarzenie to było częścią programów „”Bezpieczne Ferie 2024″”, „”Cyberprzemoc”” i „”Bądź widoczny – bądź bezpieczny””. Dzielnicowi z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze, aspirant Małgorzata Kostrzewa i starszy sierżant Dawid Pudło, wnikliwie omówili kwestie związane z bezpieczeństwem zarówno w domu, szkole, jak i na ulicy.

Podczas spotkania z uczestnikami półkolonii, funkcjonariusze poruszyli tematy dotyczące odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia. Szczególny nacisk położono na bezpieczne spędzanie czasu wolnego, w tym na stokach narciarskich i podczas zabaw na śniegu. Dzieci zostały również poinstruowane, jak rozpoznawać potencjalne zagrożenia i jak reagować w razie niebezpieczeństwa.

Policjanci zwrócili uwagę na konieczność stosowania się do sygnalizacji świetlnej oraz przypomnieli o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Podkreślili także znaczenie noszenia elementów odblaskowych po zmroku, szczególnie poza obszarami zabudowanymi. Apelowali o noszenie odblasków nie tylko tam, gdzie jest to wymagane, ale również w innych, potencjalnie niebezpiecznych miejscach.

Podinspektor Edyta Bagrowska podkreśliła, jak ważne jest przekazywanie wiedzy o bezpieczeństwie dzieciom, co może mieć istotny wpływ na ich bezpieczeństwo w przyszłości.

Źródło: https://jelenia-gora.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024